Bộ sưu tập: Tháng 4 năm 2024: Chuyến tham quan cuối tuần đặc biệt

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!


Vui lòng liên hệ với biểu tượng trò chuyện 🗨️ trên trang chủ hoặc liên hệ với chúng tôi để xem bất kỳ hành trình nào trong số này và đặt chỗ.

Cuối tuần 1

1,450,000₫ / $60
1,250,000₫ / $52
4,900,000₫ / $203
3,300,000₫ / $137


Cuối tuần 2

1,400,000₫ / $58
1,200,000₫ / $50
4,900,000₫ / $203
3,300,000₫ / $137


Cuối tuần 3

1,300,000₫ / $54
1,400,000₫ / $58
3,300,000₫ / $137
4,900,000₫ / $203


Cuối tuần 4 

Sat 27th: 2A, Cần Giờ Mangrove, HCMC 1,250,000₫ / $52
Sun 28th: 19A, Ta Cú MT, Binh Thuan 1,400,000₫ / $58
Sat 27th - Sun 28th: 19BC, Tà Cú - Lagi Camping, Bình Thuận (1.5 Days)
2,800,000₫ / $116
Thứ Ba 30 - Thứ Tư 1: 89B, Đạ Hoài Camping, Lâm Đồng (2 Ngày, Nghỉ lễ)
3,300,000₫ / $137
Thứ Sáu 26 - Thứ Tư 1: A7E, Đường vòng Pakse và 4000 hòn đảo, Lào (5 ngày) 7,500,000₫ / $303
5,200,000₫ / $210