Bộ sưu tập: Tháng 8 năm 2024: Chuyến đi bộ đường dài cuối tuần

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!

Vui lòng liên hệ với biểu tượng trò chuyện 🗨️ trên trang chủ hoặc liên hệ với chúng tôi để xem bất kỳ hành trình nào và đặt chỗ.

Cuối tuần 1

Thứ Sáu thứ 2 - Chủ Nhật thứ 4: SA7C, Bali, INDONESIA (3 Ngày)
4,900,000₫ / $203
Thứ 2 - CN thứ 4: 23B, CHUA MT - Vườn Quốc Gia, Ninh Thuận (2 Ngày)
3,400,000₫ / $141
Thứ 7: 75A Làng Tre, Bình Dương
1,250,000₫ / $52
Chủ nhật thứ 4: 7A, Đình MT, Vũng Tàu
1,300,000₫ / $54

Cuối tuần 2

Thứ Sáu 9 - Chủ Nhật 11: SA5C, Đảo Pangkor, MALAYSIA (3 Ngày) 4,900,000₫ / $203
Thứ 6 - CN 11: 95C, Đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi (3 Ngày) 4,500,000₫ / $186
Thứ 7 10 - CN 11: 50B, Tà Cú - La Gi, Bình Thuận (2 Ngày) 3,300,000₫ / $137
Thứ bảy 10: 14A Rừng Phước Bửu, Vũng Tàu 1,150,000₫ / $48
Chủ nhật ngày 11: 4A, MT Minh Đạm, Vũng Tàu 1,300,000₫ / $54

Cuối tuần 3

Thứ sáu 16 - 18 chủ nhật: 92C, Vườn quốc gia Pumat, Nghệ An (3 ngày) 4,500,000₫ / $186
Thứ Sáu 16 - Thứ Tư 21: SA10E, Redang + Đảo Perhentian, MALAYSIA (5 Ngày) 6,900,000₫ / $286
Thứ 7 17 - 18 CN: 94BC, Phan Rang Camping, Ninh Thuận (1.5 Ngày) 2,800,000₫ / $116
Thứ bảy 17: 10A, Rừng Mã Đa, Đồng Nai 1,250,000₫ / $52
Chủ Nhật 18: 5A, MT Chùa Chấn, Đồng Nai 1,200,000₫ / $50

Cuối tuần 4

Thứ 6 23 - CN 24: 24B, Vĩnh Hy - Đá đỏ MT, Ninh Thuận (2 Ngày) 3,300,000₫ / $137
Thứ 5 ngày 22 - Chủ Nhật 24: SA12D, Kota Kinabalu, MALAYSIA (4 Ngày) 6,500,000₫ / $269
Thứ bảy 24: 9A, MT Thị Vải, Vũng Tàu 1,150,000₫ / $48
Chủ Nhật 25: 89A, Suối Đạ Hoài, Lâm Đồng 1,150,000₫ / $48

Cuối tuần 5

Thứ bảy 31: 2A, Rừng ngập mặn Cần Giờ, TP.HCM 1,250,000₫ / $52