Bộ sưu tập: Tháng 5/2024: Chuyến tham quan cuối tuần đặc biệt

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!Vui lòng liên hệ với biểu tượng trò chuyện 🗨️ trên trang chủ hoặc liên hệ với chúng tôi để xem bất kỳ hành trình nào trong số này và đặt chỗ.

Cuối tuần 1

1,400,000₫ / $58
1,200,000₫ / $50
2,950,000₫ / $122
Fri 3rd - Sun 5th: 81B, Phu Quy Island, Binh Thuan (2 Days) 
3,500,000₫ / $139


Cuối tuần 2

1,400,000₫ / $58
1,300,000₫ / $54
3,200,000₫ / $130
4,900,000₫ / $205


Cuối tuần 3

1,150,000₫ / $48
1,150,000₫ / $48
4,900,000₫ / $203
2,800,000₫ / $116


Cuối tuần 4 

1,150,000₫ / $48
1,200,000₫ / $50
4,900,000₫ / $203
2,800,000₫ / $116