Bộ sưu tập: Tháng 3 năm 2024: Chuyến tham quan cuối tuần đặc biệt

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!

👇Nhấp vào các liên kết bên dưới hoặc cuộn xuống để xem đầy đủ hành trình.

Cuối tuần 1

1,450,000₫ / $60
1,400,000₫ / $58
2,950,000₫ / $122
4,200,000₫ / $174


Cuối tuần 2

1,150,000₫ / $48
1,300,000₫ / $54
3,300,000₫ / $137
4,900,000₫ / $203


Cuối tuần 3

1,150,000₫ / $48
1,150,000₫ / $48
3,300,000₫ / $132
4,900,000₫ / $203


Cuối tuần 4 

1,150,000₫ / $48
1,150,000₫ / $48
3,300,000₫ / $137
4,900,000₫ / $203


Cuối tuần 5

1,250,000₫ / $52
1,500,000₫ / $62
7,900,000₫ / $327
3,100,000₫ / $128