Bộ sưu tập: Tháng 1 năm 2024: Chuyến đi bộ đường dài cuối tuần

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!


👇Nhấp vào các liên kết bên dưới hoặc cuộn xuống để xem đầy đủ hành trình.

Cuối tuần 1

Thứ Sáu ngày 5 - SA2C: (3 Ngày) Đảo Penang, MALAYSIA
2,950,000₫ / $122
3,200,000₫ / $132
4,200,000₫ / $174
1,150,000₫ / $48
1,200,000₫ / $50

Cuối tuần 2

7,500,000₫ / $310
2,400,000₫ / $99
1,400,000₫ / $58
1,200,000₫ / $50


Cuối tuần 3

4,800,000₫ / $198
3,300,000₫ / $137
1,100,000₫ / $46
1,300,000₫ / $54


Cuối tuần 4

3,300,000₫ / $137
4,900,000₫ / $203
1,400,000₫ / $58
1,450,000₫ / $60