Bộ sưu tập: Tháng 2 năm 2024: Chuyến đi bộ đường dài cuối tuần

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!


👇Nhấp vào các liên kết bên dưới hoặc cuộn xuống để xem đầy đủ hành trình.


Cuối tuần 1

2,950,000₫ / $122
4,200,000₫ / $174
3,300,000₫ / $137
1,450,000₫ / $60
Chủ Nhật 4 - 31A: Bình Châu Jungle Trek, Vũng Tàu
1,250,000₫ / $50


Cuối tuần 2

5,900,000₫ / $244
1,300,000₫ / $54
1,150,000₫ / $48


Cuối tuần 3

2,800,000₫ / $116
Thứ bảy 17 - 47A: Núi Phú Diễn & Ruộng Lúa, Đồng Nai
1,250,000₫ / $52
1,400,000₫ / $58


Cuối tuần 4

4,900,000₫ / $186
3,300,000₫ / $137
1,400,000₫ / $52
1,250,000₫ / $48