Lịch trình hàng tuần của Sài Gòn (Mỗi tuần)

Xin chào du khách mệt mỏi với đôi mắt hoang dã,

Đánh thức các giác quan của bạn với những món quà này từ Sài Gòn!
Dưới đây là các liên kết:

Mỗi thứ hai -Tour du lịch mạo hiểm: Đồng bằng sông Cửu Long + Làng gốm 1.700.000đ 72$
-Tour mạo hiểm (2 ngày): Núi lửa + Thác nước! 3.600.000đ 150$
Mỗi thứ ba -Chuyến du lịch mạo hiểm: Rừng cổ Mã Đà!
1.600.000đ 65$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ vô hình Phần 1 600.000đ 25$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ ẩm thực lựa chọn 1 500.000đ 21$
Mỗi thứ tư -Chuyến du lịch mạo hiểm: Núi Dinh và bãi biển!
1.600.000đ 65$
-Tour du lịch mạo hiểm (2 ngày): Đà Lạt + Cắm trại! 3.600.000đ 150$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ vô hình Phần 2 600.000đ 25$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ ẩm thực lựa chọn 2 500.000đ 21$
Mỗi thứ năm -Chuyến tham quan mạo hiểm: Thác Đầu Trâu!
1.600.000đ 65$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ vô hình Phần 3 600.000đ 25$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ ẩm thực lựa chọn 1 500.000đ 21$
Mỗi thứ sáu -Tour du lịch mạo hiểm: Đồng bằng sông Cửu Long + Làng gốm
1.700.000đ 72$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ vô hình Phần 4 600.000đ 25$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ ẩm thực lựa chọn 2 500.000đ 21$
Mỗi thứ bảy -Link: Chuyến tham quan phiêu lưu cuối tuần này
👈 Click vào link để biết giá + tour
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ vô hình Phần 1 600.000đ 25$
-Chuyến tham quan thành phố đi bộ ẩm thực lựa chọn 1 500.000đ 21$
Mỗi chủ nhật -Link: Chuyến tham quan phiêu lưu cuối tuần này 👈 Click vào link để biết giá + tour