Bộ sưu tập: Tháng 6 năm 2024: Chuyến tham quan cuối tuần đặc biệt

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!

Vui lòng liên hệ với biểu tượng trò chuyện 🗨️ trên trang chủ hoặc liên hệ với chúng tôi để xem bất kỳ hành trình nào trong số này và đặt chỗ.

Cuối tuần 1

Thứ 7: 51A, MT Long Sơn, Vũng Tàu
 1,200,000₫ / $50
Sun 2nd: 86A2, Tóc Tiên - Thị Vải MT, Vung Tau (Not for beginners)
 1,150,000₫ / $48
Thứ Bảy, ngày 1 - Thứ Hai, ngày 3: SA2C, Penang, MALAYSIA (3 Ngày)
 2,950,000₫ / $122
Thứ sáu 31/5 - CN thứ 2: 38B, Đảo Nam Du, Kiên Giang (2 Ngày)
 3,300,000₫ / $137
Thứ sáu 31/5 - CN thứ 2: 23B, CHUA MT - Vườn quốc gia, Ninh Thuận (2 Ngày)
 3,400,000₫ / $141


Cuối tuần 2

Sat 8th: 7A, Dinh MT, Vung Tau  1,300,000₫ / $54
Chủ nhật ngày 9: 2A, Rừng ngập mặn Cần Giờ, TP.HCM  1,250,000₫ / $52
Thứ sáu ngày 7 - chủ nhật ngày 9: 92C, Vườn quốc gia Pumat, Nghệ An (3 Ngày)  4,500,000₫ / $186
Thứ Sáu ngày 7 - Chủ Nhật ngày 9: SA7C, Bali, INDONESIA (3 Ngày)  4,900,000₫ / $203


Cuối tuần 3

Thứ bảy 15: 75A Làng Tre, Bình Dương
 1,250,000₫ / $52
Chủ Nhật 16: 28A, Rừng Thác Mai, Đồng Nai
 1,200,000₫ / $50
Thứ Sáu, ngày 14 - Chủ nhật ngày 16: SA7C, Bali, INDONESIA (3 Ngày)
 4,900,000₫ / $203
Thứ Ba ngày 11 - Chủ nhật ngày 22: A2, Ladak, ẤN ĐỘ (10 ngày)
 12,000,000₫ / $497 


Cuối tuần 4

Thôn 22: 10A, Rừng Mã Đà, Đồng Nai
 1,250,000₫ / $52
Chủ Nhật 23: 5A, MT Chùa Chấn, Đồng Nai
 1,200,000₫ / $50
Fri 21st - Sun 23rd: 12B, Ta Giang, Khanh Hoa (2 Days)
 3,300,000₫ / $137
Thứ Sáu 21 - Chủ Nhật 23: 93C, Phú Yên (3 Ngày)
 4,500,000₫ / $186


Cuối tuần 5

Sat 29th: 14A, Phuoc Buu, Vung Tau
 1,150,000₫ / $48
Chủ Nhật 30: 35A, Làng Gốm - Xưởng, Vĩnh Long
 1,500,000₫ / $62
Thứ Năm, ngày 27 - Chủ Nhật ngày 30: SA12D, Kota Kinabalu, MALAYSIA (4 Ngày)
 6,500,000₫ / $269
Sat 29th - Sun 30th: 34BC, Hàm Thuận Lake Camping, Binh Thuan (1.5 Days)
 2,800,000₫ / $116