Bộ sưu tập: Tháng 7 năm 2024: Chuyến tham quan cuối tuần đặc biệt

Cuộc phiêu lưu một lần xuyên qua những cảnh quan rực rỡ của Việt Nam và hơn thế nữa!


Vui lòng liên hệ với biểu tượng trò chuyện 🗨️ trên trang chủ hoặc liên hệ với chúng tôi để xem bất kỳ hành trình nào trong số này và đặt chỗ.

Cuối tuần 1

Thứ 7: 22A, Big MT, Vũng Tàu
 1,150,000₫ / $48
Sun 7th: 5A, Chua Chan MT, Đồng Nai
 1,200,000₫ / $50
Thứ Sáu, ngày 5 - Chủ Nhật, ngày 7: SA7C, Bali, INDONESIA (3 Ngày)
 4,900,000₫ / $203
Fri 5th - Sun 7th: 23B, CHÚA MT, Ninh Thuan (2 Days)
 3,400,000₫ / $141

Cuối tuần 2

Sat 13th: 7A, Dinh MT, Vung Tau
 1,300,000₫ / $54
Chủ Nhật 14: 9A, MT Thị Vải, Vũng Tàu
 1,150,000₫ / $48
Thứ Sáu, ngày 12 - Chủ Nhật, ngày 14: SA5C, Đảo Pangkor, MALAYSIA (3 Ngày)
 4,900,000₫ / $203
Thứ Sáu ngày 12 - Chủ Nhật ngày 14: 93C, Phú Yên (3 Ngày)
 4,500,000₫ / $186


Cuối tuần 3

Sun 21st: 31A, Binh Châu Jungle, Vung Tau
 1,300,000₫ / $54
Fri 19th - Sun 21st: 24B, Vinh Hy - Đá đỏ MT, Ninh Thuận (2 Days)
 3,300,000₫ / $137
Thứ Sáu 19 - Thứ Tư 24: SA10E, Redang + Đảo Perhentian, MALAYSIA (5 Ngày)
 6,900,000₫ / $286
Thứ bảy 20: 94BC, Phan Rang Camping, Ninh Thuận (1.5 Days)
 2,800,000₫ / $116


Cuối tuần 4

Thứ bảy 27: 75A Làng Tre, Bình Dương 
 1,250,000₫ / $52
Sun 28th: 19A, Ta Cú MT, Bình Thuận
 1,400,000₫ / $58
Fri 26th - Sun 28th: 95C, Lý Sơn Island, Quang Ngai (3 Days)
 4,500,000₫ / $186
Thứ Năm, ngày 25 - Chủ Nhật, ngày 28: SA12D, Kota Kinabalu, MALAYSIA (4 Ngày)
 6,500,000₫ / $269